POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Konsumentów, którzy składają zamówienie w Sklepie Internetowym Halny Poleca. Administratorem przetwarzania tych danych osobowych jest Fiesta Polska Sp. z o.o. Sp.k. (dalej Spółka, Sklep). Spółka ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu Spółka przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

1. Jakie dane przetwarzamy

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w niezbędnych celach::

Realizacja zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest, zgodnie z definicją RODO, fakt ich niezbędności w procesie realizacji zamówienia, płatności oraz ewentualnego zwrotu. Przetwarzamy dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

 • Imię i nazwisko

 • Dane adresowe

 • Dane kontaktowe

 • Zamówienie

 • Dane dotyczące płatności

 • Nick /jeśli podano/

 • Dane kontaktowe

 • Dane dotyczące płatności / jeśli dotyczy/

 • Opinia

 • Nick /jeśli podano/

 • Dane kontaktowe

 • Kod

Opinie o jakości świadczonych usług. Publikacja przez Konsumentów opinii o jakości świadczonych usług przez Sklep odbywa się w oparciu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jest podstawą prawną zgodnie z definicją zawartą w RODO.

Badanie satysfakcji konsumentów Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Spółka (satysfakcja konsumentów), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

 • Imię i nazwisko / jeśli podano/

 • Imię i nazwisko / jeśli podano/

Wiadomości marketingowe Państwa dane osobowe są przetwarzane również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki (drogą mailową lub przy użyciu powiadomień „push”) oraz programów lojalnościowych, niezależnie od formatu, jakiego używany do udostępniania tego rodzaju komunikatów (w tym wiadomości e-mail lub powiadomień „push”). Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych

Pliki cookie Przetwarzamy Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Spółka wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące lokalizacji

 • Adres IP lub identyfikatory aplikacji

 • Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia

 • Język strony internetowej

Przeciwdziałanieoszustwom Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Spółka (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

2. Wiek

Nasz Sklep internetowy nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych Konsumentów, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeżeli uważasz, że bez zgody zebraliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza prywatności. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

3. Czas przechowywania danych osobowych

Spółka nie będzie przechowywać danych Konsumentów dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których były zbierane. Przechowujemy dane osobowe przez czas wymagany w myśl przepisów prawa. Spółka wykasuje większość Państwa danych osobowych po upływie 2 lat od momentu złożenia zamówienia. Ten okres stosujemy w celach administracyjnych oraz reklamacyjnych i informacyjnych. Przechowujemy dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 20 lat od momentu złożenia zamówienia. Nie mamy możliwości usunięcia danych osobowych z kopii zapasowych. Podczas wykonywania przywrócenia na podstawie kopii zapasowej, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe

4. Udostępnianie danych innym podmiotom. Spółka nie będzie wysyłać danych osobowych osobom trzecim. Wybrane dane będziemy ujawniać podmiotom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych. Dane osobowe mogą być udostępnianie następującym podmiotom: dostawcom oprogramowania, partnerom w dziedzinie wdrażania, firmom zajmującym się realizacją dostaw, płatności, badaniem satysfakcji konsumentów, platformom reklamowym. W przypadku zlecania, firmie będącej podmiotem trzecim, przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę gwarantującą ten sam poziom ochrony danych.

5. Strony www podmiotów trzecich Nasz Sklep internetowy może zawierać odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich. Uzyskiwanie dostępu do tych stron internetowych należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że Spółka dokłada starań w zakresie stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować danymi osobowymi Konsumentów.

6. Poprawianie i usuwanie danych osobowych. Konsumenci mają prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbiera Spółka, jak również wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są bez ważnej podstawy prawnej Konsument ma prawo skontaktowania się ze Spółką.

7. Bezpieczeństwo Spółka traktuje kwestię ochrony danych osobowych z należną powagą. Jeśli istnieją jakiekolwiek przesłanki do stwierdzenia, że dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: biuro@halny.pl. Można też zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych.

8. Dane kontaktowe Spółki, Sklepu Fiesta Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 48b, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000856732, NIP 7292563994, REGON 473291264 Adres pocztowy: Sienkiewicza 6, 34-500 Zakopane.Adres mailowy: biuro@halny.plNumer telefonu 182012041

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Konsumentów, którzy składają zamówienie w Sklepie Internetowym Halny Poleca. Administratorem przetwarzania tych danych osobowych jest Fiesta Polska Sp. z o.o. Sp.k. (dalej Spółka, Sklep). Spółka ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności. Z tego względu Spółka przestrzega wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych.

1. Jakie dane przetwarzamy

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane osobowe w niezbędnych celach::

Realizacja zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest, zgodnie z definicją RODO, fakt ich niezbędności w procesie realizacji zamówienia, płatności oraz ewentualnego zwrotu. Przetwarzamy dane osobowe w ramach procesu składania zamówień:

 • Imię i nazwisko

 • Dane adresowe

 • Dane kontaktowe

 • Zamówienie

 • Dane dotyczące płatności

 • Nick /jeśli podano/

 • Dane kontaktowe

 • Dane dotyczące płatności / jeśli dotyczy/

 • Opinia

 • Nick /jeśli podano/

 • Dane kontaktowe

 • Kod

Opinie o jakości świadczonych usług. Publikacja przez Konsumentów opinii o jakości świadczonych usług przez Sklep odbywa się w oparciu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jest podstawą prawną zgodnie z definicją zawartą w RODO.

Badanie satysfakcji konsumentów Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Spółka (satysfakcja konsumentów), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

 • Imię i nazwisko / jeśli podano/

 • Imię i nazwisko / jeśli podano/

Wiadomości marketingowe Państwa dane osobowe są przetwarzane również po to, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) komunikaty marketingowe i powiadomienia. Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki (drogą mailową lub przy użyciu powiadomień „push”) oraz programów lojalnościowych, niezależnie od formatu, jakiego używany do udostępniania tego rodzaju komunikatów (w tym wiadomości e-mail lub powiadomień „push”). Podstawą prawną do tego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w RODO, jest fakt, iż wyrazili Państwo na to zgodę, składając zamówienie. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów marketingowych

Pliki cookie Przetwarzamy Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Spółka wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące lokalizacji

 • Adres IP lub identyfikatory aplikacji

 • Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia

 • Język strony internetowej

Przeciwdziałanieoszustwom Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy Spółka (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

2. Wiek

Nasz Sklep internetowy nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych Konsumentów, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeżeli uważasz, że bez zgody zebraliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza prywatności. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

3. Czas przechowywania danych osobowych

Spółka nie będzie przechowywać danych Konsumentów dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których były zbierane. Przechowujemy dane osobowe przez czas wymagany w myśl przepisów prawa. Spółka wykasuje większość Państwa danych osobowych po upływie 2 lat od momentu złożenia zamówienia. Ten okres stosujemy w celach administracyjnych oraz reklamacyjnych i informacyjnych. Przechowujemy dane osobowe, które wykorzystujemy do celów raportowych, analitycznych oraz zapobiegania nadużyciom przez okres do 20 lat od momentu złożenia zamówienia. Nie mamy możliwości usunięcia danych osobowych z kopii zapasowych. Podczas wykonywania przywrócenia na podstawie kopii zapasowej, niezwłocznie usuniemy odpowiednie dane osobowe

4. Udostępnianie danych innym podmiotom. Spółka nie będzie wysyłać danych osobowych osobom trzecim. Wybrane dane będziemy ujawniać podmiotom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych. Dane osobowe mogą być udostępnianie następującym podmiotom: dostawcom oprogramowania, partnerom w dziedzinie wdrażania, firmom zajmującym się realizacją dostaw, płatności, badaniem satysfakcji konsumentów, platformom reklamowym. W przypadku zlecania, firmie będącej podmiotem trzecim, przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, będziemy zawierać umowę gwarantującą ten sam poziom ochrony danych.

5. Strony www podmiotów trzecich Nasz Sklep internetowy może zawierać odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich. Uzyskiwanie dostępu do tych stron internetowych należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że Spółka dokłada starań w zakresie stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować danymi osobowymi Konsumentów.

6. Poprawianie i usuwanie danych osobowych. Konsumenci mają prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbiera Spółka, jak również wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są bez ważnej podstawy prawnej Konsument ma prawo skontaktowania się ze Spółką.

7. Bezpieczeństwo Spółka traktuje kwestię ochrony danych osobowych z należną powagą. Jeśli istnieją jakiekolwiek przesłanki do stwierdzenia, że dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: biuro@halny.pl. Można też zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych.

8. Dane kontaktowe Spółki, Sklepu Fiesta Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 48b, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000856732, NIP 7292563994, REGON 473291264 Adres pocztowy: Sienkiewicza 6, 34-500 Zakopane.Adres mailowy: biuro@halny.plNumer telefonu 182012041

Polityka prywatności

Regulamin świadczenia usług